Рейтинг@Mail.ru

Вход для пользователей

Никогда не говори "никогда"Вступить в КПЕ Взносы, материальная помощь Принять участие в работе
3 ноября, 17:52
Очередной шедевр с моей любимой "Украинской брехни правды": Індульгенція для сепаратистів або зрада Батьківщині?
Оставив за скобками терзания автора на тему "кругом обман и враги народа", хочется уделить внимание одному пассажу автора:
"Освобождение от ответственности участников известных всем событий ограничивается лишь наиболее тяжкими преступлениями, прямо перечисленными в статье 5 упомянутого закона, среди которых, к
примеру, фигурирует умышленное убийство, террористический акт и другие преступления подобного характера.

Закон, таким образом, устанавливает четкий перечень преступлений, по которым амнистия невозможна, что вполне разумно, ибо никто не будет освобождать от ответственности убийц, террористов,
диверсантов, применяя правило "освобождаются все, у кого руки не выпачканы кровью"."
Вот это самое "никогда" и вызвало у меня недоумение. Ладно бы автор жил где-то в ЕС, США, или, на худой конец - в междвежьей России, где информация по украинскому законодательству крайне скудна и
труднодоступна. Но живя в Украине, как можно не знать свежий образец юридической мысли, под названием: Закон Украины "Про недопущення переслідування
та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" от 21.02.2014 года, подписанный, на минуточку, ни кем-то там,
а самим исполняющим обязанности Президента Украины гражданином Турчиновым.

Что же говорит нам сей нормативный акт?

I. Стаття 1. Звільнити від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим Законом, осіб, які були учасниками масових акцій протесту, що розпочалися 21 листопада 2013 року, та є:
підозрюваними або обвинуваченими (підсудними) у вчиненні в період з 21 листопада 2013 року по день набрання чинності цим Законом включно дій, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених
статтями 109, 112, 113, 121, 122, 125, 128, 129, 146, 147, 151-1, 161, 162, 170, 174, 182, 185, 186, 187, 189, 194, 195, 196, 197-1, 231, 236, 239, 241, 255, 256, 257, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 259,
260, 261, 264, 267, 270, 270-1, 277, 279, 280, 286, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 304, 325, 335, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 376, 377, 382, 386, 396, 436
Кримінального кодексу України, за умови, що ці дії пов’язані з участю у масових акціях протесту, які розпочалися 21 листопада 2013 року;

особами, які вчинили дії, що можуть містити ознаки кримінальних правопорушень, передбачених вищезазначеними статтями Кримінального кодексу України, за умови, що дії цих осіб пов’язані з участю в
масових акціях протесту.

Закрити відповідні кримінальні провадження.
Для цього Закону участь особи у масових акціях протесту підтверджується її заявою відповідному органу чи посадовій особі.
Стаття 2. Звільнити від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, в порядку та на умовах, визначених цим Законом, осіб, які засуджені
за вчинення злочинів, передбачених статтею 1 цього Закону. 
(Освободить от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, в порядке и на условиях, определенных настоящим Законом, лиц,
осужденных за совершение преступлений, предусмотренных статьей 1 настоящего Закона) 

Таким образом, от уголовной ответственности освобождались лица, которые:

1. Подозревались или обвинялись в совершении букета преступлений, предусмотренных ст.1 Закона.
2. СОВЕРШИЛИ деяния из того же перечня.
3. Не только совершили деяния из перечня, но и были за них осуждены.
Что же входит в перечисленный выше букет? Приведу лишь некоторые статьи Уголовного Кодекса Украины, вошедшие в ст.1 Закона:
Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ну какой захват власти в Украине, о чём вы?) 
[B]/Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти/[/B]
Стаття 112. Посягання на життя державного чи громадського діяча (и чего это Янукович убежал, ему ничего не угрожало) 
[B]/Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля/[/B]
Стаття 113. Диверсія (без комментариев)
Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження (часть вторая данной статьи предусматривает ответственность за приячинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть - т.е. тоже убийство, только перед
смертью убитый успел помучиться)

Стаття 129. Погроза вбивством [B]/угроза убийства/[/B] - эту статью процитирую полностью, она того достойна:
1. Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, [B]/Угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы/[/B]
2. Те саме діяння, вчинене членом організованої групи або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, (фашистов на майдане не было (с) Любой идиот)[B] /То же деяние, совершенное членом
организованной группы или по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости/[/B]

Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (без комментариев) [B]/незаконное лишение свободы или похищение человека/[/B]
Стаття 147. Захоплення заручників (без комментариев) [B]/захват заложников/[/B]
Стаття 150-1. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом [B]/Использование малолетнего ребенка для занятия попрошайничеством/[/B] (вот эта статья для меня самого до сих пор - великая загадка.
Они и ЭТИМ на майдане промышляли???!!!)

Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (фашистов на майдане не было (с) Любой идиот)
[b]/Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам/[/b]

Стаття 185. Крадіжка, [B]/кража/[/B]
Стаття 186. Грабіж, [B]/грабёж/[/B]
Стаття 187. Розбій, [B]/разбой/[/B]
Стаття 189. Вимагання (это вообще за гранью добра и зла - воры, грабители, разбойники и вымагатели, как авангард борцов за демократию и евроинтеграцию, лишают слов. Хотя, скорее всего, ребята-майданята
дальновидно готовили почву для массового освобождения всякой мрази, которая потом отправилась в "бандальоны").[B] /вымогательство/[/B]

Стаття 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво [B]/Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство/[/B](на первый взгляд - тоже весьма загадочная статья.
Где майдан, а где самострои? Но, если вспомнить, что в Крыму представители одного "анально угнетённого" этноса активно этим промышляли - то, скорее всего,
тоже готовилась почва для индульгенции наиболее "угнетённым" в обмен на... А вот на что - Крым узнать так и не успел. И Слава Богу!)

Стаття 255. Створення злочинної організації, [B]/Создание преступной организации/[/B]
Стаття 256. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, [B]/Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности/[/B]
Стаття 257. Бандитизм,
Стаття 258. Терористичний акт,
Стаття 258-1. Втягнення у вчинення терористичного акту, [B]/Вовлечение в совершение террористического акта/[/B]
Стаття 258-2. Публічні заклики до вчинення терористичного акту, [B]/Публичные призывы к совершению террористического акта/[/B]
Стаття 258-3. Створення терористичної групи чи терористичної організації, [B]/Создание террористической группы или террористической организации/[/B]
Стаття 258-4. Сприяння вчиненню терористичного акту, [B]/Содействие совершению террористического акта/[/B]
Стаття 258-5. Фінансування тероризму [B]/Финансирование терроризма/[/B] (вишенка на торт - и эти люди запрещают нам ковыряться в носу называют ополчение Донбасса террористами. Собственно, данный закон
является отличным основанием для любого адвоката обосновывать действия ополченцев необходимой обороной от террористов, воров и разбойников, захвативших власть насильственным путём, и при этом
осуществляющих дискриминацию по рассовым и прочим признакам). 

Особая ценность данного Закона состоит в том, что он, по сути, является САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ квалификацией киевской хунтой совершённых ею действий. Кому, как не Турчинову, подписавшему Закон, знать, какие
именно мерзости творили его прихвостни?


Поэтому не стоит говорить "никогда":) 

Источник http://evil-mouse-ukr.livejournal.com/1203.html 
0
Ваш рейтинг: Нет

Цитата

«Никогда не делай долгов; лучше терпи нужду; поверь, она не так ужасна, как кажется, и, во всяком случае, она лучше неизбежности вдруг оказаться бесчестным или прослыть таковым.»
Пушкин А.С.